Rostoucí sazby a další zpřísňování úvěrových limitů ze strany ČNB, může u některých skupin klientů způsobit zhoršení dostupnosti úvěrů na bydlení. Každý klient by měl disponovat vlastními prostředky, které do pořizované nemovitosti vloží, včetně dostatečné rezervy pro případ, že banka posoudí cenu nemovitosti odlišně od té kupní.

Ručení další nemovitostí

Nedostatek vlastních zdrojů, se dá vyřešit přidáním další nemovitosti bance do zástavy. Může jí být například nemovitost rodičů, pokud taková existuje a rodiče s tím musí souhlasit. Na bonitní straně klientů je potřeba vždy doložit dostatečné, prokazatelné a dlouhodobě trvající příjmy, což může být v některých případech problematické. Typickou skupinou bývají OSVČ s nízkým daňovým základem, je tedy potřeba, aby poplatník před podáním daňového přiznání zvážil své priority. Při nedostatečných příjmech může být pro některé klienty řešením spoludlužnictví dalších osob v úvěru, kteří musejí vstoupit do úvěru jako klienti a být připraveni v případě problémů úvěr splácet.  Maximální věk klienta, který se podílí na splácení úvěrů by zpravidla neměl překročit hranici 70 let při doplacení úvěrů. 

Hypotéka na 40 let

Stále víc se mluví o  prodloužení splatnosti hypotéky na 40 let a více. To je však myslitelné jen u velmi mladých klientů. Vždy je potřeba podle současných pravidel, aby klient v době splacení úvěru byl v produktivním věku – tedy věkový limit při splacení je někde kolem 70 roku věku klienta. 

Paušální daň 

Samostatnou a novou skupinou budou od příštího roku klienti, kteří se letos přihlásili k tzv. paušální dani. Za zdaňovací období 2021 nebudou podávat daňové přiznání a nebudou bance schopni standardně doložit svůj příjem. Dá se očekávat, že jednotlivé banky budou k této skupině klientů přistupovat rozdílně. Nyní jsou známa pouze předběžná pravidla několika bank. Bude tedy nutné doložit výpisy z účtů, na které je směřován platební styk z příslušné podnikatelské činnosti za posledních 12 měsíců, přehled daňové evidence a daňové přiznání za rok 2020.